Roosfoto.nl

Algemene voorwaarden (ver. 20200430)

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Roosfoto.nl.
1.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.
1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Roosfoto.nl worden aangepast.
1.4. Roosfoto.nl is in geen geval aansprakelijk voor lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de reportage.

2. De fotoshoot

2.1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Roosfoto.nl is vrij haar artistieke kennis en inzicht in fotoreportages toe te passen.
2.2. Uit iedere fotoreportage wordt een ruime selectie van de foto’s gemaakt. Roosfoto.nl zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s.

3. De foto's

3.1. Foto’s uit de reportage mogen door Roosfoto.nl gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Zoals, maar niet beperkt tot de website en social media kanalen.
3.2. Het boeken van een fotoreportage betekent dat u instemt met het gebruik van de door Roosfoto.nl gemaakte foto’s op maar niet beperkt tot de website en social media kanalen.
3.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. De bestanden worden minstens een halfjaar bewaard vanaf de datum dat de fotoshoot plaats vond. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

4. Levertijden

4.1. Uiterlijk 14 dagen na het doorgeven van de foto keuzes, worden de bewerkte foto’s digitaal aangeleverd, middels een WeTransfer link via e-mail, tenzij anders overeengekomen.

5. Boekingen

5.1. Eventuele reiskosten zijn niet in de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart voldaan te worden.
5.2. Het weer is een onstabiele factor. Bij regen kunnen we helaas geen foto’s maken vanwege de apparatuur. De fotoshoot kan dan zowel door de fotograaf als door de klant afgezegd worden. Uiterlijk op de ochtend van de geplande datum zal er een besluit worden genomen. Er wordt samen gekeken naar een andere datum om alsnog de fotoshoot in te plannen.
5.3. Bij annulering of overmacht van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuzes. Er word een nieuwe datum gepland of u heeft recht de fotoshoot te annuleren. Reeds voldane bedragen bij annulering worden terug betaald.
5.4. Is er een andere reden waarom u op de geplande datum niet kunt, dan dient u dit tijdig door te geven aan Roosfoto.nl. Minimaal 48 uur voor de geplande fotoshoot.
5.5. Bij een afzegging minder dan 48 uur voor de geplande shoot, brengt Roosfoto.nl 25% van het factuur bedrag in rekening voor het vrij houden van de dag.

6. Betaling

6.1. Ter bevestiging van de fotoshoot ontvangt u een factuur. Deze dient conform betalingstermijn(en) te worden voldaan middels een bankoverschrijving. Indien vooraf overeengekomen is het ook mogelijk de fotoshoot op de dag van de afspraak in contanten en gepast te voldoen. 6.2. Nabestellingen en fotoproducten worden separaat van de eigenlijke fotoshoot in rekening gebracht. Hiervoor ontvang u een factuur. Deze dient conform betalingstermijn(en) te worden voldaan middels een bankoverschrijving. 6.3. Roosfoto.nl is vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

7. Auteursrecht, portretrecht & publicaties

7.1. Auteurs en portretrecht volgende de Nederlandse wet. Met de overdracht van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht. De maker van de foto, ofwel de fotograaf, is te allen tijden de rechthebbende over het door hem of haar gemaakte materiaal. Het auteursrecht van de foto berust derhalve ten alle tijden bij Roosfoto.nl.
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. Neem bij twijvel gerust contact op met Roosfoto.nl.

7.2. De foto’s van een reportage / fotoshoot mogen gebruik worden binnen de privésfeer en voor persoonlijke doeleinden.

7.3. Het is de klant niet toegestaan om foto’s van Roosfoto.nl, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen of op enig andere wijze te publiceren. Hieronder valt ook het bijsnijden van de foto of het omzetten naar zwart/wit.

7.4. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële doeleinden, of andere toepassingen die niet binnen de bedoelde privésfeer vallen, te publiceren in gedrukte media of op internet. Voor commerciële doeleinden is in alle gevallen schriftelijke toestemming van de fotograaf verreist, alsmede een passende vergoeding. In gevallen van gebruik voor commerciële doeleinden, wordt verzocht contact op te nemen met Roosfoto.nl.

7.5. Het is de klant niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder toestemming van Roosfoto.nl.

7.6. De klant geeft Roosfoto.nl toestemming voor het gebruiken van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot: website, portfolio, social media, visitekaartjes, flyers, wedstrijden.

7.7. De klant mag foto’s voor privé gebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto door Roosfoto.nl / Foto door www.roosfoto.nl

8. Privacy

8.1. Roosfoto.nl zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals email, telefoon, adres, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.
error: Copyright © 2023 Roosfoto.nl - All Rights Reserved